زمان آزمون کار موسسه خیریه مهرپرور سبلان


زمان و مکان آزمون استخدامی موسسه خیریه مهرپرور سبلان اعلام شد.

آزمون استخدامی

متقاضیان واجد شرایط از درخواست استخدام موسسه خیریه مهرپرور سبلان مطلع خواهند شد. آزمون کتبی ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۰۱ به نشانی اردبیل، کارشناسان، میدان شفا، ساختمان جهاد دانشگاهی اردبیل برگزار می شود.

شرکت کنندگان در فراخوان استخدام رشته های مذکور که مراحل ثبت نام خود را با موفقیت انجام داده اند، لازم است در تاریخ تعیین شده در جلسه آزمون کتبی حاضر شوند.

لازم به ذکر است موسسه خیریه مهرپرور سبلان استان اردبیل نسبت به جذب مددکار اجتماعی، روانشناس، مربی تعمیر و نگهداری و رانندگان در شهرهای اردبیل، خلخال، گرمی، مشگین شهر و پارس آباد آگهی داده بود.