رونمایی از هواپیمای ۴ نفره ایرانی با حضور رئیسی را ببینید
در بازدید رئیس نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، فردی که هواپیمای چهار نفره شخصی ساخت، گفت: قیمت ملخ هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما من ملخ ۳۰ میلیونی برای خودم ساختم. هواپیما و ما با همسرم پرواز کردیم اما دو سال است که کسی از من آن را نخریده است. رئیسی گفت: وقتی با خانواده آماده شدی سوار هواپیما بشی، این بهترین امتحان است. منبع: خبرفوری