روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوو جمهوری خلق دونتسک، در نتیجه خسارات ناشی از آتش سوزی نیروهای مسلح روسیه، کمتر از ۵۰ پرسنل و بیش از ۱۷۰ سرباز دارد. و افسران با جراحات جدی منطقه جنگی را ترک کردند.