رشد ۴۶ درصدی حمل و نقل بار در راه آهن شمال غرب


منوچهر صفری مدیر کل راه آهن شمالغرب کشور گفت:ما میرویم با فارس در زنجان، اظهار کرد: ۱۲۸ میلیون تن بار توسط راه آهن منطقه شمال غرب در سه ماهه نخست امسال جابه جا شد.
مدیرکل راه آهن شمال غرب اضافه کرد: این میزان بار جابه جا شده در مدت مشابه سال قبل ۸۳ میلیون تن بار خالص بوده است.
وی در ادامه از رشد ۴۶ درصدی ناخالص تنکیلومتر در این منطقه خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست امسال ۲۴۸ میلیون تن کیلومتر به ثبت رسیده است.
صفری با بیان اینکه در مدت مذکور ۱۶۰ میلیون تن بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این ارقام در سه ماهه اول سال گذشته ۱۶۹ میلیون تن ناخالص بار و ۱۴۵ میلیون تن بارگیری بوده است. بارگیری انجام شد
مدیرکل راه آهن شمال غرب درباره نوع کحاله جابجا شده افزود: در سه ماهه آخر سال جاری از این محدوده راه آهن کنسانتره سنگ آهن، غلات و احشام، خاک سنگ روی، میله های روی و آهن، گندله، خمیر کاغذ، گوگرد و … جابجا شده است.
انتهای، آخر پیام/۷۳۰۰۲
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید