رشد ۱۱۵ درصدی گردشگران در استانبول؛ ایرانی ها سوم شدند
درآمد گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۹ با ورود ۵۲ میلیون گردشگر خارجی به ۳۴ میلیارد دلار (۳۳.۳ میلیارد یورو) رسید. در سال ۲۰۲۱، درآمد توریستی ترکیه در مقایسه با دوره محدودیت های کرونا در سال ۲۰۲۰ دو برابر شد و به ۲۵ میلیارد دلار (۲۴.۵ میلیارد یورو) رسید.