ربات هایی با الهام از رقص زنبورها
از آنجایی که زنبورهای عسل زبان گفتاری ندارند، اغلب با حرکت دادن بدن خود اطلاعات را به هم منتقل می کنند. این الگوی حرکتی که به عنوان «رقص تکان دادن» شناخته می‌شود، می‌تواند توسط زنبور برای اطلاع دادن به سایر زنبورها استفاده شود که منبع غذایی کجاست.