راه اندازی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با موضوع تصویب اساسنامه صندوق بیماری های خاص و دشوار درمان وی در هیئت دولت گفت: یکی از وظایف بزرگ دولت سیزدهم این است که برای بیماران خاص و دشوار درمانبرنامه و پوشش ویژه ای در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه بیماران خاص مبالغ بسیار بالایی برای دارو و تجهیزات پرداخت می کنند، تصریح کرد: شورای اسلامی در سال جاری ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای این بیماران مصوب کرده است. اما ما آن را در قالب یک صندوق مشخص می سازیم که بتواند هزینه های بیماران خاص را با یک سازمان منسجم پوشش دهد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: خوشبختانه طرح ویژه بیمار در روز چهارشنبه در هیئت ملی تصویب شد و با این ترتیب و با بودجه موجود امیدواریم بتوانیم خدمات ویژه ای ارائه کنیم. آه تو به این بیماران پیشنهاد می شود.

عین اللهی اظهار داشت: از همکارانم انتظار دارم شرایط ویژه ای برای بیماران خاص داشته باشند آه تو تا این بیماران منتظر دارو و تجهیزات خاص نباشند.