رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس: انتظار نداشتیم امسال برق قطع شود
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با «نود اقتصادی» گفت: قطعی برق در خانوارها نداشتیم و محدودیت های صنایع نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. / دولت قبل در تولید برق بسیار ضعیف عمل کرد و قانون را رعایت نکرد / دولت قبل انگیزه تولیدکنندگان بخش خصوصی را در تولید برق از بین برد / بسیاری از نیروگاه ها در این مدت کوتاه تا سیزدهم احیا و بازسازی شدند. وقتی دولت قبلی روی کار بود این اتفاق نمی افتاد.