رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان بدون کروکی
مجید بهزادپور: یکی دیگر از معیارهای طراحی سامانه اسکیس آنلاین این است که طراح پلیس با نرم افزاری که در اختیار دارد، طرح تصادف را به صورت آنلاین برای دستگاه های مربوطه ارسال می کند تا در زمان صرفه جویی شود و مردم در اسرع وقت خسارت خود را دریافت کنند.