رئیس سازمان سینمایی: ۲۲۰ شهر ایران سینما ندارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بر وضعیت فرهنگسراهای استان و کمبودهای موجود در این مراکز تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگسرای ۷۰۰ نفری در شهرستان خدابنده وجود دارد که یکی از بزرگترین فرهنگسراها محسوب می شود. مراکز فرهنگی استان که نیازمند تجهیزات و امکانات مدرن است.