رئیس‌جمهور: رسانه ملی نسبت به شیوع مجدد کرونا هشدار داد
اگر امروز از نظر شیوع کرونا در کشورمان وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کشورهای دنیا می بینیم و مردم به بازگشایی مشاغل و مراکز آموزشی امید دارند، به لطف خداوند و ثمره ایثارگری های پزشکان است. و پرستاران و کارکنان درمان.