دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری (عکس)
مقام معظم رهبری چهارشنبه ۱۸ خرداد در دیدار با مسئولان حج و حج، فرمودند: حج رکن حیات بشری و حاوی پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.