You are currently viewing دکتر انوشه متخصص تغذیه برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز چه باید بکند؟

دکتر انوشه متخصص تغذیه برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز چه باید بکند؟


اکثر مردم شیر کافی دریافت نمی کنند ، که یکی از منابع کلسیم کافی است. متاسفانه برخی از افرادی که می خواهند شیر بنوشند نمی توانند آن را بخورند زیرا خودشان نمی توانند قند شیر را هضم کنند. این بدان معناست که آنها نسبت به لاکتوز حساسیت ندارند. بدن آنها آنزیم های کافی برای تجزیه قند شیر تولید نمی کند. این آنزیم در بدو تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش اندازه سینه باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین می توان از مصرف مداوم شیر از بدو تولد و بعدا عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کرد.

دیدگاهتان را بنویسید