دومین جلسه کارگروه تکافل پژوهشکده بیمه برگزار شد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه بیمه، دومین جلسه کارگروه تکافل پژوهشگاه بیمه با حضور رئیس پژوهشگاه بیمه، اعضای کارگروه تکافل بیمه در محل تشکیل شد. پژوهشکده، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه دانا.

محمدمهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه هدف از برگزاری این جلسه را بررسی کامل طرح تکافیل و مدل تحویل ارائه شده توسط شرکت بیمه دانا عنوان کرد و افزود: در صورت تایید کارگروه تکافیل پژوهشکده بیمه و با تایید نهایی شورای عالی بیمه، اولین مدل تکافل در ایران، توسط شرکت بیمه دانا ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/




این را در صفحه اول پیشنهاد دهید