دستگیری مدیر سایت قمار در شهرکرد
با رصد هوشمند فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس آگاهی با سایتی مواجه شدند که گرداننده یا گردانندگان آن بستری را برای شرط بندی آنلاین ایجاد کرده بودند که به دلیل اهمیت موضوع بلافاصله پرونده ای تشکیل و در دستور کار قرار گرفت. پلیس.