درگیری قبیله ای در سودان با ۷۹ کشته
تلویزیون الجزیره افزود که تنش بین قبایل به سایر نقاط سودان گسترش یافته است، در دو شهر در ایالت نیل آبی مقررات منع آمد و شد اعمال شده است و نیروهای امنیتی در حال تشدید جنگ بین این دو قبیله هستند. ” و “Fonge” در روزهای اخیر مستقر شده اند.