دختر ۱۸ ساله: خانه ما را اجنه اجاره کرده اند


دختر ۱۸ ساله ای با بیان اینکه پدرم می خواهد از طریق اجنه ثروتمند شود، گفت: مادرم نیز با پدرم کار می کند و خانه ما کاملاً در تسخیر ارواح است.

دختر 18 ساله: خانه ما را اجنه اجاره کرده اند

دختر ۱۸ ساله ای که با عجله وارد پناهگاه اجتماعی پلیس شده بود و عجله داشت گفت: پدرم شغل آزاد دارد و با موتورسیکلت مشغول به کار می شود و من فرزند دوم خانواده هستم. سال آخر دبیرستان هستم.» آرام و بی خیال بودم، اما متأسفانه یک روز دزدان موتورسیکلت پدرم آن را دزدیدند و از آن روز به بعد زندگی ما تغییر کرد. پدرم از این اتفاق بسیار ناراحت و نگران بود تا اینکه به توصیه یکی از دوستانش برای سرقت موتورسیکلتش به رمل رفت، با دقت از او بپرس که آیا دیگر جذب این ارتباط نیست، اما نمی دانم.

از آن به بعد زندگی پدر و مادرم تحت تاثیر فال و فال بود. آنقدر به این دستمال متقلبانه اعتقاد داشتند که باورت نمی شود فقط یک دستمال بر زندگی ما حکومت می کند و تمام درآمد پدرم به جیب او سرازیر می شود.وقتی به صورتم نگاه کرد و حرف عجیبی زد رو به پدرم کرد و گفت “این دختر طلسم شده است.” در آنجا بسوزانید و خاکسترش را دفن کنید تا قفل طلسم دخترتان باز شود و او را از این بیماری مهلک نجات دهید.

پدرم هم شب دستم را گرفت و به قبرستان برد. همانطور که در سکوت شب راه می رفتم از ترس چیزی برای نوازش نمانده بود، دست پدرم را محکم فشار دادم و التماس کردم که برگردد.

بالاخره پدرم کت چرمی را کنار قبر اول آتش زد و من با ضربان قلب درخشان و لرزان به خانه برگشتم.

الان هم مرد رملی به پدرم نحوه ارتباط با اجنه را یاد داده است و خانه ما توسط اجنه اجاره شده است. در خانه نوری نیست و پدر و مادرم مدام اجنه را احضار می کنند، در حالی که از ترس خوابم نمی برد، آنها غذا می خورند تا کسی نتواند ما را مجذوب خود کند.

ما خیلی وقت است که با کسی معاشرت نکرده ایم و هیچکس به خانه ما نمی آید. در همین حین مادرم در خانه آب می ریزد و فکر می کند که مادرشوهرش قصد دارد زندگی او را از بین ببرد و همه اقوام نزدیک من را طلسم کند. از طرفی پدرم من را از رفتن به مدرسه منع می کند چون معتقد است خانواده مادرم مرا خورده اند، او الان سر کار نمی رود و با اجنه صحبت می کند تا به او یاد بدهند چگونه پولدار شود.

در این شرایط دیگر نمی توانم به آنها اعتماد کنم و در خانه غذا بخورم یا حتی بنوشم، بنابراین امروز تحت عنوان امتحان مدرسه به اداره پلیس آمدم تا مرا راهنمایی کند که چگونه مستقل زندگی کنم یا به کمک های اجتماعی منتقل شوم. تا به خیابان اخراج نشوند

دختر ۱۸ ساله: خانه ما را اجنه اجاره کرده اند