خورشید مصنوعی با استفاده از فناوری های جدید را ببینید
انرژی بر بخش‌های مختلف زندگی انسان تأثیر می‌گذارد و سوخت‌های فسیلی یکی از انواع انرژی‌ها هستند که استفاده بیش از حد آن می‌تواند آسیب‌های زیست‌محیطی را به همراه داشته باشد. محققان برای تامین انرژی لازم و کاهش آلودگی های محیطی، خورشید مصنوعی ساخته اند.