خودت را کور نکن


یعقوب نعمت الله

یعقوب نعمت الهی: خودت را کور نکن

وقتی همه دارند تماشا می کنند
کور کسانی هستند که
خوب می بینند،
ساده ترین راه این است که
خود را کور کن؛
حیف که
ببین و کور باش!

#چارلز بوکفسکی

احداث پتروشیمی و پیامدهای آن، آخرین دغدغه امروز است که انتقادات زیادی را برانگیخته است، چرا که صنعت پتروشیمی یکی از صنایع تبدیلی بزرگ است که روابط گسترده ای با سایر بخش های اقتصادی دارد و بنابراین نمی توان تاثیر آن را در صنعت پتروشیمی نادیده گرفت. حوزه. و مرد حاصل غیر قابل انکار است که با همه اقدامات انجام شده نمی توان از آن جلوگیری کرد، لذا برای رفع ابهامات به وجود آمده در قالب پرسش در افکار عمومی شایسته است مسئولین محترم استانی از مقامات عالی تا مدیران رای دهند. برای مجوزها برای کاهش و رفع چالش‌های ناشی از ریزش، لازم دانستند که تصمیماتی را که گرفته و می‌کنند به مردم اطلاع دهند تا هم سرمایه‌گذار مطمئن و هم حقوق مردم حفظ شود. نمایندگان شورای شهر ترجیح می دهند بر سر سفره غذای سرمایه گذار بنشینند تا پای مردم و گفته می شود به دلیل تعیین برخی منافع دخالت خود را در برخی امور بلامانع می دانستند! و این در حالی است که مسئولان شهری (شورای اسلامی و شهرداری) نمین نسبت به این کارخانه ها که درصدی از آن باید به شهرداری نمین پرداخت می شد، حقی را انجام نداده و یا انجام نمی دهند و سکوت مسئولان در این خصوص است. همچنین تعجب آور!!!

با وجود این جزییات جزئی و اظهار نظر بسیاری از همفکران، موضوع پتروشیمی بیش از آنکه محل شادی و آسایش مردم منطقه باشد، تبدیل به یک ابهام شده است.
اضافه خواهد شد.