خواستگاری یک هوادار از دختر مورد علاقه اش در مقابل ژوزه مورینیو (فیلم)
یکی از هواداران رم در مقابل ژوزه مورینیو از دختر مورد علاقه خود خواستگاری کرد. مورینیو و دستیارانش گیج شده بودند، اما خیلی زود متوجه شدند که چه خبر است. مرد زانو زد و از زن خواستگاری کرد. مورینیو پس از اینکه فصل گذشته رم را به لیگ اروپا، اولین قهرمانی مهم اروپایی آنها رساند، در حال حاضر در پایتخت ایتالیا یک قهرمان است./منبع: فرارو