رژیم لاغری سریع

خفت گیری وحشیانه در تهران (فیلم)
چند سارق به یک موتورسواری را که پول نقد به همراه داشت حمله کردند و قصد داشتند با چاقو و قمه از او دزدی کنند.