رژیم لاغری سریع

خرمشهرهای فضایی در پیش داریم/همکاری هوافضای سپاه با وزارت دفاع برای تولید موتورهای مرحله بالایی ماهواره برهاخرمشهرهای فضایی در پیش داریم/همکاری هوافضای سپاه با وزارت دفاع برای تولید موتورهای مرحله بالایی ماهواره برها – مشرق نیوز