حماس: عادی سازی، اسرائیل را تشویق کرد تا جنایات خود علیه فلسطین را تشدید کند
حازم قاسم، سخنگوی جنبش فلسطینی حماس امروز (شنبه) با بیان اینکه اقدامات سختگیرانه اسرائیل نتیجه عادی سازی برخی کشورهای عربی منطقه با این رژیم است، تاکید کرد که اسرائیل دشمن اصلی و مرکزی بوده و متعلق به آن خواهد بود. به فلسطینی ها و اسلام و نمی تواند یک موجود طبیعی در منطقه باشد.