حقایق عجیب و جذاب درباره سیاهچاله ها که نمی دانید (+ عکس)
اگر گروهی از فضانوردان ببینند که دوست فضانورد خود از سفینه فضایی خود در سیاهچاله سقوط می کند، هرگز او را از افق رویداد نخواهند دید. از آنجا که نور هرگز نمی تواند از افق رویداد بگریزد، در آن نقطه برای مدت بسیار طولانی قابل مشاهده خواهد بود.