حرکت در ساختمان "دادگاه ۲" اهواز (عکس)
ساختمان عدالت ۲ متعلق به تعاونی بیمارستان ابوذر در منطقه ۳۰۰ اهواز یکی از ساختمان های نیمه کاره و نیمه کاره ای است که به بهره برداری رسیده و حدود ۸۰ خانوار در آن زندگی می کنند اما به دلیل اینکه از شرایط بسیار خطرناک ساختمان، اکنون چند روزی است که ساکنان از ترس فروریختن ساختمان بر روی آنها در خیابان ها زندگی می کنند.