You are currently viewing جو |  تجزیه و تحلیل فیزیکی با آناتومی

جو | تجزیه و تحلیل فیزیکی با آناتومی


ترکیب بادی

دستگاه پنوماتیک ترکیبی

دستگاه پنوماتیک ترکیبی

آناتومی روشی است که می تواند برای بررسی آناتومی انسان استفاده شود.

استفاده از دستگاه ؛ توده عضلانی ؛ چاق منطقه ذخیره چربی آب و مواد معدنی توسط بدن تعیین می شود و متخصص تغذیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن فرد را انجام می دهد و در مورد آن فکر می کند. این غذا برای فرد است.

سه دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه می توانند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهند BMI آن را به متخصص تغذیه و متخصص تغذیه بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید