جمهوری اسلامی: دولت بر خلاف نظر تجار باید مذاکرات را کامل کند
تا زمانی که روس‌ها از موضع حفاظتی خود در قبال برجام دست برندارند و تحریم‌های داخلی مداخله نکنند، مذاکرات به پایان نمی‌رسد و زندگی مردم گشوده نمی‌شود. دولت سیزدهم باید شجاع باشد و بر خلاف نظر واسطه های داخلی و خارجی تحریم ها، مذاکرات را به نتیجه موفقیت آمیز برساند که امکان پذیر است.