جزئیات جدید برای امتحانات


اعلام جزئیات محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲

آزمون ورودی


بر اساس تصویب «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی»، نام و ضرایب دروس ۳-۳-۶ دیپلم، دیپلم و پیش دانشگاهی واحد سیستم پذیرش یکساله/ یک ترم داوطلبان پذیرش در آموزش عالی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اجرا می شود.

همچنین ضرایب سوابق تحصیلی در گروه های آزمایشی متغیر است.


برای تست کردن