جزئیات جدید از قتل رئیس سابق پزشکی قانونی
با بررسی تصاویر این دوربین مداربسته مشخص شد قاتل میانسال که صورت خود را با ماسک و کلاه مشکی پوشانده بود، پس از چند ثانیه تعقیب مقتول در خیابان ایرانزمین، از کوله پشتی خود یک کلت پیدا کرد. دوم بعد به سمت مرد مسن نشانه رفت و ۲ گلوله شلیک کرد.