جابجایی ۶۶۶ هزار مسافر از استان اردبیل


معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: در ۵ ماه گذشته ۶۶۶ هزار مسافر از استان اردبیل جابجا شده اند.

رضا شیرین زاده

رضا شیرین زاده در بازدید از شرکت های مسافربری شهرستان خلخال افزود: این تعداد جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه پارسال که حدود ۶۰۶ هزار مسافر بود ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۳۱ هزار و ۷۵۸ نفر با اتوبوس، ۵۶ هزار و ۹۶۰ نفر با مینی بوس و ۲۷۷ هزار و ۲۸۴ نفر با رانندگی از استان تردد کردند، تصریح کرد: این تعداد جابجایی مسافر در قالب ۱۱۶ هزار نفر بوده است. سفر انجام شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل از افزایش ۲۲ درصدی جابجایی مسافر با اتوبوس خبر داد و بیان کرد: در ۵ ماه گذشته ۲۷۰ هزار و ۴۱۲ مسافر با اتوبوس جابجا شدند.

وی بیان کرد: در جابجایی مسافر با مینی بوس نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر بود رشد خوبی داشته ایم.

شیرین زاده به فعالیت ۷ پایانه مسافربری در استان اردبیل اشاره کرد و اظهار داشت: یک هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافربری در استان اردبیل به مردم خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۷ شرکت مسافربری در استان اردبیل از خدمات ارائه شده توسط ۲۲۴۰ راننده در استان اردبیل به مردم و مسافران خبر داد و افزود: مردم و مسافران می توانند با سامانه ۱۴۱ شکایت و انتقاد خود را از این شرکت و راننده مطرح کنند. کل اداره راه استان باید در اسرع وقت به کمیته های مربوطه اطلاع دهند تا تخلفات رفع شود.

ترمینال مسافربری

جابجایی ۶۶۶ هزار مسافر از استان اردبیل