تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان باید مشخص شود


علی اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار بهزیستی خبرگزاری فارس، در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت در خصوص تفویض اختیارات شورای دولت به وزرای عضویت هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تصریح کرد: هیات امنای تامین اجتماعی باید همان قانون افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را اجرا کند چرا که مجلس مصوبه دولت را لغو کرده است.

وی افزود: شورای تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را داده بود. اما همان مصوبه شورای عالی کار باید اجرا شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: دولت موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به وزرای عضو هیات مدیره سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی واگذار کرد. بر این اساس مصوبه شورای عالی کار در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با تحلیل منابع و مصارف رویت شده و برای تصویب به هیات وزیران ارسال شده است که ۵ ماه طول کشید. در نهایت مجلس وارد شد و مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد و تاکید کرد که همان مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و حقوق ها بر اساس ماده ۹۶ سازمان تامین اجتماعی روز ابلاغ شود. بعد از فردا .

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول پیشنهاد دهید