توهین و توهین ممنوع!رحمت الله بگدلی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: وقتی علی (علیه السلام) شنید که گروهی از یارانش در جنگ صفین به لشکر معاویه، خطرناک ترین دشمن او توهین کردند، گفت: دوست ندارم به مردم توهین کنید. به جای آزارشان بگو: خدایا خونشان را بریز، بینشان صلح کن و کسانی را که در این گمراهی هستند هدایت کن.