توضیحات طارمی از خوبان علم و رمال در کنار تیم ملی را ببینیدمهدی طارمی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با عادل فردوسی پور با تایید اعتقاد به دروغ و خرافات در دوران مدیریت شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال گفت: پاداش های مالی بازیکنان تیم ملی نیز بر اساس اعداد است. هفت، نه.” و یازده برای شاد بودن پول می گرفت.