توصیه های مهم در جلسه خواستگاری


معمولا پسرها و دخترها بیشتر به این علاقه دارند که برای آشنایی با طرف مقابل چه چیزی باید بخواهند.

خواستگاری

نویسنده: نگار مظلوم حسینی – دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

نکته اصلی که همه مشاوران ازدواج بر آن تاکید دارند، بیشتر از صحبت کردن، مشاهده و گوش دادن به صحبت های دیگران است. این موضوعی است که دختر و پسر در جلسه خواستگاری کمتر به آن توجه می کنند و از اهمیت آن آگاهی ندارند.

درست است که از خواستگار مهم است. اما چرا در مراسم خواستگاری بیشتر شنونده باشید تا سخنران؟

مشاهده برای اطلاعات موثر

در جلسه خواستگاری باید بیشتر شنونده و ناظر بود، کی کنار کی می نشیند، کی بیشتر حرف می زند؟ آیا یکی از بستگان طرف مقابل وجود دارد که به ایجاد مزاحمت برای دیگران ادامه دهد؟ آیا مردم هنگام اظهار نظر به یکی از اعضای خانواده خاص نگاه می کنند؟ همه اینها می تواند منبع اطلاعاتی درباره سلسله مراتب قدرت در خانواده یا تأثیرگذارترین عضو خانواده باشد. به همین دلیل توصیه می شود برای یادگیری بیشتر سعی کنید به جای گوینده، شنونده باشید.

نوع سوالاتی که طرف مقابل می پرسد را بدانید

سوالاتی که طرف مقابل از شما می پرسد نیز منبع اطلاعاتی است. آیا روی مسائل مالی تاکید بیشتری وجود دارد؟ آیا به ظاهر بیشتر اهمیت می دهد؟ آیا سؤالات شخصی و اخلاقی ایجاد می کند؟ پرسیدن هر یک از این سوالات نشانه بدی نیست، اما تاکید خواستگار شما را بر یک جنبه نشان می دهد و بهتر است در این مورد در صف قرار بگیرید. به عنوان مثال اگر هر دوی شما بر جنبه های مالی تاکید می کنید، نشانه بدی نیست، اما اگر یکی بر جنبه های مالی و دیگری بر شخصیت تاکید کند، ناسازگاری شما در این زمینه ممکن است در آینده برای شما مشکل ساز شود.