You are currently viewing توصیه های متخصصان برای محافظت از سلامت روان خود در طول COVID-19

توصیه های متخصصان برای محافظت از سلامت روان خود در طول COVID-19


برخی از متخصصان سلامت بر استراتژی های آرامش خاطر تمرکز می کنند

دستگاه گوارش برای گیاهخواران

این زمان استراحت است. فشار اضطراب اضطراب: این موارد محدود به ذهن نیست. آنها بر کل بدن ، از جمله سیستم ایمنی تأثیر می گذارند. تمرین مراقبت از خود ؛ خواندن شما ؛ اگر می توانید به نوشتن ادامه دهید ، استراحت کنید. فعالیتهای آرامش بخش را بیابید و سعی کنید آنها را روزانه ترکیب کنید.

اکنون این مقاله را بخوانید تا نکات بیشتری در مورد چگونگی محافظت از سلامت روان خود داشته باشید ماگ زندهنمی تواند

دیدگاهتان را بنویسید