توسعه شبکه سبز آب خام در شورابیل


شهردار اردبیل از ادامه کار خط لوله توسعه شبکه آب خام سبز در مجموعه گردشگری شورابیل خبر داد.

محمود صفری

شهردار اردبیل از ادامه عملیات خط لوله توسعه شبکه آب سبز مجموعه گردشگری شورابیل خبر داد و گفت: این مجموعه به شبکه آب خام آبیاری فضای سبز مجهز شد.

محمود صفری در جمع خبرنگاران از تداوم خطوط لوله توسعه شبکه آب سبز در مجموعه گردشگری تفریحی شورابیل خبر داد و اظهار داشت: با اعتباری بالغ بر ۲.۷ میلیارد ریال جاده کمربندی شورابیل به شبکه آب خام تجهیز شد.

وی با اشاره به توسعه همه جانبه شورابیل افزود: این کار برای اولین بار با هدف توسعه زیرساخت های لازم انجام شده است.

شهردار اردبیل گفت: اطراف مجموعه گردشگری دریاچه شورابیل از ابتدای امسال با خرید لوله های پلی اتیلن به شبکه آب خام مجهز شد.

صفری تصریح کرد: توسعه این شبکه با هدف صرفه جویی در مصرف آب، پرهیز از هدر رفت ذخایر آب تصفیه شده، حذف مخازن آب و مدیریت استفاده بهینه از آب برای توسعه فضای سبز انجام شده است که اساسی ترین روش آبیاری است. فضای سبز

محمود صفری: توسعه شبکه آب خام فضای سبز شورابیل

توسعه شبکه سبز آب خام در شورابیل