تهیه کننده دورهمی: یک کارگردان پیش از این دستمزد برنامه دورهمی را دریافت کرده است/تصمیم به پخش برنامه دورهمی از تلویزیون و رادیو گرفته شده است.
تهیه کننده برنامه دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم برنامه دورهمی در ۱۲۵ قسمت تولید شد. از قسمت سی و چهارم برای جذابیت بیشتر برنامه و حفظ شکل قسمت های قبل از حضور چهره های برتر در مسابقه استفاده کرده ایم. خدا را شکر که برنامه بسیار جذاب تر شد و مورد توجه و استقبال بینندگان بیشتری قرار گرفت.