تهران/ دستگیری اعضای باند کلاهبرداری خرید خودرو (فیلم)
این کلاهبرداران به دلالان خودرو قیمت های بالا پیشنهاد می کردند و قرارداد می نوشتند. در روز انتقال سند، فردی با چکش به کف خودرو می زند و کلاهبرداران با ادعای معیوب بودن خودرو به فروشنده می گویند خودرو را به قیمت پایین بفروشد یا خسارت پرداخت کند.