تله موش قدیمی شبیه به اسلحه از سال ۱۸۶۲ پس از میلاد را ببینید
اخیراً یک تله موش متعلق به سال ۱۸۶۲ کشف شده است که این تله شبیه یک تفنگ است. این واقعیت که در آن زمان از چنین وسیله‌ای برای مقابله با موش‌ها استفاده می‌شد نشان می‌دهد افرادی که در محل کشف تله زندگی می‌کردند یا بسیار خشن بودند یا اینکه موش‌ها بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از موش‌های امروزی بودند.