تقسیم غیر قانونی زمین توسط تعاونی ها


تعاونی ها به قصد شهرک سازی غیرقانونی زمین های کشاورزی روستای زردالو در مرکز اردبیل را تقسیم بندی کرده اند.

تقسیم غیر قانونی زمین توسط تعاونی ها

جناب استاندار با تعاونی های مسکن اداری که به صورت غیرقانونی زمین های کشاورزی را برای شهرک سازی تقسیم و می فروشند برخورد کنید.

بر اساس گزارش ها، برخی از تعاونی های مسکن ادارات با سوء استفاده از طرح نهضت ملی مسکن به روستاهای اطراف شهر اردبیل رفته و با تحریک مردم روستا اقدام به تقسیم غیرقانونی زمین های کشاورزی و فروش آن می کنند. تحت قرارداد. . در میان عده ای سودجو بدون اطلاع سعی در واگذاری زمین کشاورزی روستاییان به تعاونی های مسکن ادارات دارند!

فروش و تغییر کاربری زمین کشاورزی برای ساخت و ساز خلاف قانون است، در این زمینه لازم است کشاورزان هوشیار بوده و با متخلفان توسط جهاد کشاورزی و مراجع ذیصلاح برخورد کنند.

در عصر حاضر که تولید غلات یک ضرورت ملی است چرا باید زمین های کشت گندم و جو توسط زمین خواران از بین برود؟

جا دارد استاندار انقلابی اردبیل تذکر و تذکر لازم را به تعاونی های مسکن ادارات بدهد و فاز اول تعاونی مسکن دولتی را آغاز کند!

زمین بخور