تظاهرات مسالمت آمیز حامیان مشروعیت عصر فردا در بغداد


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، کمیته ای که خود را «کمیته هماهنگی حمایت از مشروعیت و حفاظت از سازمان های دولتی» می نامد، با صدور بیانیه ای از همه طیف های ملت عراق برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در روز دوشنبه در منطقه الخضراء دعوت کرد. عصر

بر اساس بیانیه این کمیته، تاکید شده است که این تظاهرات مسالمت آمیز با هدف حفاظت از دولت عراق است که در برابر دیکتاتوری، اشغالگری، فرقه گرایی و داعش به قوت خود باقی مانده است.

در این بیانیه تاکید شده است که تظاهرات روز دوشنبه به ویژه پس از تحولات اخیر که به کودتای مشکوک و گروگان گرفتن دولت و رفع مشروعیت آن اشاره دارد، بسیار مهم خواهد بود.

کمیته هماهنگی در پایان بیانیه خود از همه طیف های ملت عراق خواست ساعت ۱۷ روز دوشنبه در دیوارهای منطقه الخضراء تجمع کنند.

با بازگشت حامیان جنبش صدر در «منطقه سبز» (الخضراء) و در پارلمان، اوضاع سیاسی عراق بیش از گذشته متشنج شده است.

در حالی که هفته گذشته پس از ۱۰ ماه با معرفی «محمد شیعه السودانی» امیدها برای تشکیل دولت جدید زنده شد و مجلس برای انتخاب رئیس جمهور و نایب رئیس اول مجلس آماده شد. تظاهرات حامیان جنبش صدر برای مخالفت با روند پیچیده سیاسی آغاز شد

طرفداران مقتدی صدر روز شنبه برای دومین بار در ۷۲ ساعت گذشته وارد مجلس شدند. ابراهیم الجباری، رئیس دفتر مقتدی صدر در بغداد که در میان هوادارانش به حرکت درآمد، از تحصن نامحدود در سالن پارلمان خبر داد. از این رو هواداران صدر شب را در مجلس و محوطه سبز گذرانده اند و همچنان در صحن نشسته اند.

انتهای پیام.
این مقاله را در صفحه اول پیشنهاد دهید