تشکیل «وزارت بازرگانی» کمکی به اقتصاد کشور نمی کند – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزمنصور علی کشاورزاننماینده ساری گفت: ما میرویم وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی برای کشور ضروری است، گفت: اقتصاد ایران به گونه ای است که با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل حل نمی شود، عمدتاً به این دلیل که ما سالها تجربه در وزارت بازرگانی داریم.

وی اضافه کرد: نگاه قوی به واردات که در سال های اخیر حاکم بوده است باعث شده تا در تولید به نتایج قابل توجهی دست یابیم. از طرفی دو وزارتخانه سکوت و جهاد کشاورزی از تولید تا مصرف نقش مهمی در کشور دارند و حتی بخش زیادی از ارز کشور ناشی از تولید و صادرات آنهاست، بنابراین باید برنامه ریزی ویژه و اصولی برای این دو وزارتخانه صورت گیرد.

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: خوب نیست گروهی کار تولیدی و گروهی کار تجاری انجام دهند. به نظر من کار تجاری در صنعت و معدن باید توسط وزارتخانه انجام شود سکوت و کار بازرگانی در زمینه زراعت توسط وزارت کشاورزی باید این کار انجام شود، زیرا کارها به این ترتیب تنظیم می شود، زیرا وزارت تولید آمار درستی از تولید، توزیع و ذخایر دارد.

زارعی تصریح کرد: قانون انتزاع قانون خوبی است که اجرا می شود. در حال حاضر با توجه به اجرای قانون انتزاع، نیازی به تفکیک وزارتخانه نیست سکوت من نمی بینم و بهتر است ساختار فعلی را با مدیریت و برنامه ریزی اولیه ادامه دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه گروهی کار تولید را انجام دهند و گروهی دیگر توزیع و تنظیم بازار را انجام دهند نه تنها مشکلات را کاهش نمی دهد، بلکه آنها را بزرگتر می کند.