You are currently viewing ترکیب کروناویروس (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)

ترکیب کروناویروس (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت از ویروس SARS-CoV-2 یک مسئله حیاتی برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و مدت زمان ایمنی آن یک مسئله مهم است. اما سیستم ایمنی سازگار پیچیده است. این عوامل ممکن است بین ایمنی طبیعی (ایمن سازی) و سرکوب سیستم ایمنی متفاوت باشد. پس از واکسیناسیون ، چه ایمنی در افراد دارای سیستم ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ این موضوع در مجله پزشکی اپل مورد بررسی قرار می گیرد.

ساختار سیستم ایمنی بدن

ایمنی ترکیبی به ویژه جالب است زیرا نشان داده شده است که افراد مبتلا به عفونت قبلی SARS-CoV-2 دارای واکنشهای ایمنی غیرطبیعی قوی به واکسن کووید -19 هستند. حافظه سیستم ایمنی منبع دفاعی است. ایمنی طبیعی و مقاومت واکسن برای ویروس SARS-CoV-2 دو راه متفاوت برای محافظت است. سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است.

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای CD4 + T
  • سلولهای T + CD8

حافظه ایمنی برای ویروس SARS-CoV-2 برای ایمنی طبیعی در سلولهای T + CD4 بیان می شود. سلولهای T + CD8 ؛ سلول های حافظه B و آنتی بادی ها بیش از 8 ماه تحت نظر قرار گرفتند. یک سال ..

به طور طبیعی در برابر انواع میکروب ها مقاوم است

سطوح ایمنی می تواند متوسط ​​تا بزرگ باشد ، با مطالعات بزرگ از 93 تا 100 درصد در عرض 7 تا 8 ماه ، از جمله مناطق مورد نگرانی SARS. به اندازه آلفا آنتی بادی با جهش هایی یافت می شود که به طور قابل توجهی سیستم ایمنی طبیعی ناشی از ویروس ها را کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] کمتر قابل توجه است و شواهدی از عود در چنین گونه هایی وجود دارد. فعالیت آنتی بادی ها را در برابر اکثر سویه ها (VOCs) ایمنی طبیعی و ناشی از واکسن کاهش می دهد. این واقعیت که اکثر VOCs دارای جهش هایی هستند که بخشی از آنتی بادی را آزاد می کنند ، شواهدی از استرس در انتخاب فرار از سیستم ایمنی طبیعی است.

این واکسن در برابر جهش های ویروس مثر است

ارتباط بیولوژیکی بین آنتی بادی های نقص ایمنی با گونه های ویروسی در آزمایشات و مطالعات واکسن مشهود است. در میان علائم ، Astrazenka از 75 to به 11 drops کاهش می یابد. واکسن Pfizer-bionatec میزان علائم نوع بتا را از 95 to به 75 reduced و با ایمنی شدید تنها با 97 reduced کاهش داد. بر اساس گزارشات ، هر دو واکسن گونه دلتا و بیشترین تأثیر خود را حفظ می کنند.

امنیت ویژه

وقتی افراد آلوده می شوند چه اتفاقی می افتد: مطالعات متعدد نشان داده است که ایمنی قوی از ترکیب ایمنی و سرکوب سیستم ایمنی ناشی از واکسن ایجاد می شود. وقتی ویروس SARS-CoV-2 با ایمنی طبیعی و ایمنی واکسینه شده ترکیب شود ، مقاومت بیشتری نسبت به آنچه انتظار می رود ایجاد می کند. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد هر دو سلول B و سلول های T در سیستم ایمنی بدن هستند.

ایمنی ترکیبی

یک سوال مهم در مورد سیستم ایمنی که از گونه های در معرض خطر محافظت می کند این است که آیا آنتی بادی های خنثی کننده آنتی ژن در گونه های در معرض خطر وجود دارد یا خیر. آیا یافتن پروتئین های جهش یافته از ویروس ها ذاتاً دشوار است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات در مورد انتقال گونه های بتا طبیعی نشان داده است که پاسخ این گونه ها و گونه های اجدادی را افزایش می دهد. علاوه بر این ، آنتی بادی های ضد خنثی کننده بتا پس از ایمن سازی فرد قبل از آلوده شدن به بتا غیر سویه ها حدود 100 برابر عفونت منفرد و 25 برابر آنتی بادی قبل از ایمن سازی است. سنبله شامل نمی شود این میزان خنثی سازی ابتدا توسط Stamatatos و همکاران گزارش شد. بسیاری از مطالعات از آن زمان این موضوع را تأیید کرده اند. به طور کلی ، ایمنی و میزان ایمنی پس از واکسیناسیون فردی قبل از عفونت SARS-CoV-2 غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره است. چرا این محدوده خنثی سازی رخ می دهد؟

تأثیر بر مقاومت سلولی

سلولهای حافظه B علت اصلی هستند. آنها دو عملکرد اساسی دارند. یکی این است که هنگامی که یک ویروس دوباره آلوده می شود ، همان ایمنی را ایجاد کند. دیگری انبار انواع ایمنی است. به نظر می رسد این سلول های حافظه B ، که در پاسخ به یک عفونت عمده ایجاد شده اند ، سیستم ایمنی را برای سویه های ویروسی آینده پیش بینی می کنند.

یک استراتژی تکاملی درخشان برای مقاومت در برابر SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است. با گذشت زمان ، بخش قابل توجهی از سلول های B حافظه آنتی بادی هایی را نشان می دهند که می توانند گونه های مخرب را متصل یا تجزیه کنند و کیفیت این سلول های B حافظه افزایش می یابد.

بنابراین ، تکثیر آنتی بادی ها در برابر عفونت ویروسی قبل از واکسیناسیون ما را به یاد انواع مختلف سلول های حافظه B با کیفیت بالا قبل از واکسیناسیون می اندازد.

ایمنی ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T برای پاسخ به عفونت به سلولهای B مختلف نیاز دارند. تکامل سلولهای B که به عفونت یا واکسیناسیون پاسخ می دهند با ساختارهای ریزآناتومی ایمونولوژیکی موسوم به مراکز پیش ساز وابسته به سلول T تقویت شده توسط سلولهای کمکی فولیکولی CD4 + T (TFH) تقویت می شود. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با هم همکاری می کنند تا طیف وسیعی از آنتی بادی ها را در برابر ویروس ها ایجاد کنند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله بهبودی مهم هستند.

سلولهای حافظه B به طور فعال آنتی بادی تولید نمی کنند. آنها سلولهایی هستند که می توانند پس از عفونت یا پس از واکسیناسیون تکثیر شوند. سلولهای حافظه B 5 تا 10 برابر عفونتهای طبیعی یا واکسیناسیون ترکیب می شوند.

به نظر می رسد سلولهای T4 و TFH مخصوص ویروس محرکهای اصلی تجمع و تکثیر این سلولهای B SARS-CoV-2 هستند. آنتی بادی ها به وضوح در جلوگیری از ظهور مجدد SARS-CoV-2 نقش دارند. با این حال ، شواهد همچنین به نقش سلول های T اشاره می کند.

پاسخ سلول T به SARS-CoV-2 در عفونت های طبیعی بسیار شایع است و اکثر اپی توپ های سلول T گونه های در معرض خطر نیستند ، احتمالاً حفاظت از سلول های T را حفظ می کنند. اکثر واکسن های کووید -19 حاوی 25 پروتئین ویروسی مختلف در SARS-CoV-2 و یک آنتی ژن واحد هستند. بنابراین ، اندازه اپیتوپ سلول های CD4 + T و CD8 + T محدودتر از واکسن فعلی کووید -19 است. حفاظت ترکیبی شامل سلولهای T سنبله و سنبله است.

اثرات ایمنی ترکیبی واکسن

جالب هست

  • واکسن های pfizer-Bionetek و Moderna mRNA می توانند پاسخ سلول های سنبله ای CD4 + T را در فرد قبل از عفونت به میزان قابل توجهی افزایش دهند. تفاوت در پاسخ سلول T پس از دو دوز از این واکسن ها بسیار متفاوت بود. آیا واکسن / ایمن سازی طبیعی راهی برای تقویت ایمنی خواهد بود؟
  • واکسن Shingrix در محافظت از افراد مبتلا به ویروس واریسلا زوستر بسیار م effectiveثر است (97 effective م effectiveثر است) و بسیار بیشتر از واکنشهای طبیعی ایجاد می کند.

یک حرف آخر

این اصل در مورد ادغام بسترهای واکسن نیز صدق می کند. به مدت طولانی مشخص شده است که ترکیب دو واکسن مختلف می تواند به طور قابل توجهی مقاومت یک پلت فرم را بهبود بخشد. این می تواند با ترکیبی از واکسن Covid-19 ، مانند mRNA و واکسن های ناقل آدنوویروس رخ دهد. مطالعات ضد میکروبی SARS-CoV-2 می تواند مقاومت در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها را افزایش دهد.

گروه علمی کرونا

احسان پاکروان

محسن نعیم

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید