تربیت نیروی کار ماهر و ماهر برای حل معضل بیکاری در استان بوشهر – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دروغ گو وی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مهارت های آموخته شده کارآفرین در دیلم گفت: به منظور آشنایی مردم با حرفه های آموزش داده شده، نمایشگاه دستاوردهای مهارت های آموخته شده افتتاح می شود. تا مردم با محیط کار آشنا شوند.

وی ارائه آفرینش های بانوان و حمایت از تولیدات داخلی و مشاغل خانگی را از اهداف اصلی این نمایشگاه ها برشمرد و افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان با حمایت مرکز حرفه و هنر آه تو با هزینه کم راه اندازی می شود.

دروغ گو تشویق مهارت های کارآفرینی دانش آموزان، تبیین نقش و جایگاه آموزش فنی و حرفه آه تو در استان ترویج آموزش های مهارتی به اقشار مختلف جامعه و ایجاد فرصت های اشتغال پایدار به عنوان یکی دیگر از اهداف به نمایش گذاشتن دستاوردها و توانمندی های کارآموزان عنوان شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آه تو استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه و ارتقای آموزش فنی و حرفه ای آه تو در بین آحاد جامعه گامی محکم در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان است.

وی تربیت نیروی کار ماهر را برای حل معضل بیکاری ضروری دانست و افزود: دانش منتقل شده در سطح مدارس و دانشگاه ها منجر به اشتغال واقعی نمی شود.

نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان فرهیخته شهرستان دیلم افتتاح شد و کارآفرینان برترین مهارت های آموزش فنی و حرفه ای را فرا گرفتند. آه تو در مناطق شهری و روستایی شهرستان دیلم مورد تقدیر قرار گرفت.