تحویل آرد برای نانوایی ها مشکلی ندارد


رئیس سازمان صمت استان اردبیل گفت: برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی وجود ندارد و با توجه به خواست استانداران، آرد به میزان لازم تامین می شود.

رامین صادقی

رامین صادقی رئیس سازمان حراست استان اردبیل گفت: تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی ندارد و آرد بر اساس خواست استانداران و به مقدار لازم تحویل می شود.

وی بیان کرد: اردبیل یکی از استان های زیر نظر سازمان آرد و نان صمت و استانداری ها است و این در حالی است که چندین مدیر باید بر روند تولید نان نظارت داشته باشند.

صادقی تصریح کرد: سهمیه آرد نانوایی ها در ماه های اخیر کاهش نیافته است اما قیمت آرد در تجارت و صنعت از ۱۷۰ هزار تومان به ۶۷۰ هزار تومان رسیده است و در این زمینه شاهد افزایش قیمت محصولاتی از جمله هستیم. پاستا

رئیس سازمان حراست استان اردبیل ادامه داد: افزایش قیمت برنج تاثیری در افزایش تقاضای نان نداشت و با توجه به جلسات برگزار شده آرد مورد نیاز را با توجه به نیاز شهرستان ها تامین می کنیم. به فرمانداران درخواست ها.

صادقی تصریح کرد: ۹۰ درصد آرد عشایری به جای تولید نان به فروش می رسد و آرد خام روستاییان و عشایر با نظارت فرمانداران در فرآیند تولید نان در دستور کار قرار دارد و با توجه به اینکه میزان آرد کافی است. مورد نیاز شهرها در شهرهای توریستی عرضه می شود

وی بیان کرد: از آنجایی که سرانه مصرف آرد ۸ تا ۱۲ کیلوگرم است تا بتوانیم آرد مورد نیاز شهرهای توریستی را تامین کنیم اما به دلیل ازدحام جمعیت به سرعت با کمبود نانوایی ها و عرضه آرد رایگان مواجه می شویم. به همین دلیل قیمت اسم بالا رفته است. یافت می شود

رئیس سازمان حراست استان اردبیل ادامه داد: تمهیدات لازم برای صدور پروانه و کد فعالیت متناسب با تقاضای شهرستان ها و فعالیت نانوایی ها وجود دارد و ۴۰ واحد نانوایی مجوز و کد فعالیت و ۳۸ واحد نانوایی دریافت می کنند. واحدهای نانوایی نیز به صورت صنفی و صنعتی سهمیه رایگان دریافت خواهند کرد.

تازیگی تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که بدون تخلف احتمالی به شهروندان نان بدهیم و با کنترل دستگاه ها با نانوایان متخلف برخورد قانونی کنیم.

رامین صادقی: برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی ها مشکلی وجود ندارد

تحویل آرد برای نانوایی ها مشکلی ندارد