تحول جدی در منابع شهری با درآمد پایدار در حال وقوع است


شهردار اردبیل گفت: دستیابی به درآمد پایدار یکی از برنامه های اولویت دار شهرداری اردبیل است چرا که تحول جدی در منابع شهرداری درآمد پایدار ایجاد شده است.

محمود صفری

محمود صفری در نشست با کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل گفت: یکی از برنامه های اولویت دار شهرداری اردبیل دستیابی به درآمد پایدار است چرا که تحول جدی در منابع شهرداری درآمد پایدار ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه وصول مالیات برای درآمد شهرداری حائز اهمیت است، افزود: بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال و انتقال حق نقل و انتقال باید به ترتیب ۲ و ۱ درصد به حساب واریز شود. شهرداری .

نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در وصول مطالبات شهرداری

شهردار اردبیل با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در وصول بدهی های شهرداری دارند، گفت: تعامل دفاتر اسناد رسمی با شهرداری منجر به وصول بدهی ها و درآمدزایی برای شهرداری می شود.

صفری تصریح کرد: شهرداری نیز برای شهری زیبا و آباد تلاش می کند و در این راستا درآمد شهرداری صرف خدمات عمومی می شود تا شهری در شان شهروندان ایجاد شود.

وی در ادامه از همکاری دفاتر اسناد رسمی اردبیل با شهرداری قدردانی و بر اخذ مالیات تاکید کرد و گفت: انتظار داریم دفاتر اسناد رسمی با شهرداری اردبیل همکاری نزدیک داشته باشند و در این راستا شهرداری آمادگی ایجاد سامانه الکترونیکی مکاتبات با شهرداری را دارد. دفاتر اسناد رسمی برای وصول مطالبات شهرداری.

مالیات اخذ شده در شهرداری صرف خدمت رسانی بهتر به شهروندان می شود

بهمن ایلفی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار داشت: همه می دانیم که مالیات اخذ شده در شهرداری صرف شهر و ارائه خدمات بهتر و مطلوب به شهروندان می شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه الکترونیکی مکاتبات و وصول هزینه های نوسازی شهرداری را در تامین نیازمندی های خود یاری می کند، اظهار داشت: اخذ عوارض شهرداری در دستور کار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد و در این راستا شهرداری می تواند سامانه الکترونیکی برای نوسازی ایجاد کند. عوارض نوسازی و همچنین در بحث ماده ۸ بهترین راه حل هماهنگی و دریافت اظهارنامه از شهرداری از طریق اداره کل دارایی و مالیاتی است.

شهرستان

تحول جدی در منابع شهری با درآمد پایدار در حال وقوع است