تحصیلات: دانش آموزان مناطق محروم غذای رایگان دریافت می کنند
وزارت آموزش و پرورش: یکی از مناطق برخوردار از غذای رایگان استان چهارمحال و بختیاری است، اما استان‌های بهره‌مند از این طرح موظفند در زمینه سیستم توزیع و ماشین‌آلات کشاورزی و سردخانه‌ها به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند. جهاد و سایر نهادها تعیین تکلیف می شود