تاکید بایدن بر مشارکت راهبردی هند و آمریکا – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن و دهلی نو شرکای هستند که هیچ جایگزینی نخواهند داشت.

از بایدنرئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در این رابطه گفت که آمریکا و هند در میانه دستور قرار دارند بین المللی آنها از این پیام دفاع می کنند بایدن این در بیانیه ای به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال این کشور به هند صادر شد.

بایدن وی در بیانیه خود گفت: هند و آمریکا شرکای قابل اعتمادی هستند و مشارکت استراتژیک آنها مبتنی بر تعهد مشترک به حاکمیت قانون و ارتقای آزادی و کرامت انسانی است.

مطابق با بایدندر سال های آینده، هند و ایالات متحده به عنوان دو کشور دموکراتیک برای دفاع از نظم مبتنی بر قانون، صلح، رفاه و امنیت بیشتر برای مردم و کمک به ترویج هند و اقیانوس آرام آزاد و باز در مواجهه با چالش ها، با هم همکاری خواهند کرد.

بایدن وی همچنین به حضور جامعه مهاجر هندی در آمریکا اشاره کرد و در این زمینه گفت: آمریکا خانه حدود چهار میلیون هندی آمریکایی است.

هند روز دوشنبه هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال خود از بریتانیا را جشن می گیرد. ۱۵ اوت در سال ۱۹۴۷، هند پس از قرن ها استعمار اعلام استقلال کرد. جنبش استقلال در شبه قاره هند در دهه ۱۹۳۰ به اوج خود رسید و در سال های جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری گرفت. این امر انگلیسی ها را وادار کرد تا بلافاصله پس از پایان جنگ آمادگی خود را برای استقلال این کشور اعلام کنند. اما در عین حال با ایجاد اختلاف بین رهبران هندو و مسلمان از این امر جلوگیری کرده اند.