تئاتر شهر تا سه شنبه تعطیل بود
مدیریت مجموعه تئاتر شهر از گروه های نمایشی و مخاطبانی که در روزهای اخیر نهایت حمایت و همدلی را با پرسنل زحمتکش این مجموعه داشته اند صمیمانه قدردانی می کند و از خداوند مهربان روزهای سلامتی و موفقیت روزافزون را برای هنردوستان آرزو می کند.