بیمه رایگان شهریور ۱۴۰۱ تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، ناظر اداره کل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به شناسایی ۲۵۹ منطقه محروم در پایتخت گفت: با برنامه ریزی انجام شده بیمه رایگان ۱۷۶ هزار نفر در سه دهک پایین درآمدی این مناطق بیمه شدند و اکنون نباید در تهران فردی بی بیمه باشد.

علیرضا نمازی با اشاره به اهمیت افزایش تعداد بیمه شدگان با اشاره به تعداد بیمه شدگان بیمه سلامت در استان تهران گفت: از اسفندماه سال گذشته تعداد بیمه شدگان ما دو برابر شده است که ۸۰ درصد آنها از پایین ترها هستند. سه دهک جامعه اکنون نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده در استان تهران داریم که در اسفند سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است. ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده ما در پایتخت به صورت رایگان بیمه شده اند.

وی افزود: افرادی که مورد ارزیابی جامع قرار می گیرند می توانند سه ماه بمانند بیمه رایگان برای دریافت پاسخ ارزیابی جامع یکی از اقدامات سازمان بیمه سلامت اخذ اطلاعات ۵.۵ میلیون نفر در کشور از وزارت رفاه بود که بدون مراجعه خود مردم به مراکز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و از طریق پیامک به مردم اطلاع رسانی شد. . در این طرح سهم وزارت کل بیمه سلامت استان تهران یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود.

بیمه رایگان برای ساکنان ۲۵۹ منطقه کم برخوردار پایتخت

وی ادامه داد: در تهران ۲۵۹ منطقه کم برخوردار شناسایی و بیمه رایگان سه دهم مناطق کم برخوردار در منطقه شوش و هرندی با ۱۷۶ هزار نفر بیمه شده در این طرح آغاز شده است.

الان در تهران کسی نباشد که بیمه نباشد. از همه مهمتر بیمه نامه همه این افرادی که بیمه رایگان گرفتند تا تیر ۱۴۰۲ به صورت خودکار تمدید شده است و اگر فردی باقی بماند نیاز به بررسی دارد.

از آنجایی که این فرآیند زمان بر است، دریافت پاسخ ارزیابی ممکن است تا سه ماه طول بکشد. بیمه رایگان داشتن. دهک چهارم درآمدی ۱۰ درصد، پنجم و ششم درآمدی ۲۵ درصد، درآمدی هفتم و هشتم ۵۰ درصد و درآمدی نهم و دهم باید ۱۰۰ درصد بیمه پرداخت کنند.

نمازی در خصوص پرداخت نهایی مطالبات اداره کل بیمه سلامت استان تهران به پیمانکاران اظهار داشت: مطالبات مرداد ماه تمامی داروخانه ها و بخش خصوصی پرداخت شده است.

به بیمارستان های بخش خصوصی تا ژوئن پرداخت می شود و بیمارستان های دولتی بسته به مدارکی که ارائه کرده اند در ماه های مه و ژوئن پرداخت می شود. در هر مرکزی که سندی در اختیار ما قرار می دهد، پرداخت ها بلافاصله انجام می شود.